Loader

Změny a novinky

12.06.2022 - 2022V088
- opravena chyba exportu knihy partnerů do CSV, XLS, XML
- nastavena minimální šířka sloupců s datumem nebo datumem a časem

05.06.2022 - 2022V086
- nově možnost výběru tiskové sestavy pro náhled/pdf/email - zatím pouze v modulu "dodavalské reklamace"

29.05.2022 - 2022V084
- zvětšen QR kód faktur na 4,5cm
- nově upozorňování na změny provedené jinými uživateli v modulech "Úkoly" a "Reklamace"

22.05.2022 - 2022V082
- oprava vytváření pokladních záznamů z hotovostních úhrad faktur vydaných, zálohových a přijatých
- B2B - historie objednávek doplněna o zobrazení detailů objednávek včetně položek
- B2B - historie objednávek doplněna o možnost stažení PDF faktury, pokud již byla vystavena

15.05.2022 - 2022V081
- zrychlení ukládání karty ceníku
- aktualizace funkci modulu reklamace

04.05.2022 - 2022V080
- při otevřeném dokladu je v názvu okna nově zobrazeno i číslo dokladu
- oprava zrušení vazby dodacích listů na fakturu pokud je dodací list z faktury odebrán

28.04.2022 - 2022V078
- okno s poznámkou partnera je přesouvatelné a pamatuje si svou pozici při dalším načtení stránky
- sklad - příjemka i výdejka nyní umožňuje volbu střediska a volbu obchodníka
- střediska - přidána možnost nastavení výchozího střediska
- dodavatelé / odběratelé - přidáno hledání podle IČa
- na úvodní obrazovku doplněno zobrazení zakázek, které mají začátek práce v aktuálním datu

25.04.2022 - 2022V058
- na úvodní obrazovku doplněno zobrazení faktury přijatých po splatnosti
- možnost zapnutí zobrazování poznámky partnera ve všech částech programu
- poznámka partnera nyní umožňuje práci s formátovaným textem


10.04.2022 - 2022V057
- přijaté faktury - oprava výpočtů ceny bez DPH a DPH při zadané ceně s DPH
- přijaté faktury - možnost vypnutí automatického výpočtu ceny bez DPH a DPH
- zakázky - zahrnutí částky z přiřazené přijaté faktury k zakázce do nákladů a tím do výpočtu zisku zakázky
- kniha partnerů - doplněna záložka "doklady", na které najdete přehled všech vytvořených dokladů pro tohoto partnera.


07.04.2022 - 2022V035
- oprava zobrazení uložených uživatelských filtrů
- přijaté faktury - rychlá úhrada přijaté faktury tlačítkem v kartě, hromadné úhrady přijatých faktur
- B2B - oprava zobrazené slevy při ceně zadané v partnerském ceníku
- zakázky - změny ve výrobních položkách zakázky


23.03.2022 - 2022V030
- Reklamace - odesílání emailem, pozorovatelé, položky, konverzace


13.03.2022 - 2022V022
- Zakázky - přidána záložka pro evidenci výroby
- Helpdesk - jednoduché zadání - přidána volba přiřazeného pracovníka pro úkol a odeslání emailu s upozorněním tomuto pracovníkovi
- Úvodní stránka - přidán box "faktury po splatnosti" s přehledem nejhorších plátců


05.03.2022 - 2022V020
- Helpdesk - přidána volba kategorie vytvořeného úkolu
- Zakázky - přidána norma v ks/hod do úkolů na ceníkové položce, přidány kusy ok, zmetky, celkem do práce na položce


28.02.2022 - 2022V019
- B2B - upravena velikost pole pro zápis počtu kusů v prohlížeči Chrome
- Helpdesk - přidána možnost vytvoření úkolu ze zapsané události


24.02.2022 - 2022V018
- kniha faktur vydaných a přijatých doplněna o volbu typu datumu podle kterého jsou faktury filtrovány
- kniha faktur vydaných a přijatých - opravena chyba, která znemožňovala filtrování podle měny
- zakázky - přidána možnost vytvoření více faktur z jedné zakázky19.02.2022 - 2022V014
- modul "Úkoly" - rozšířen o pole "kontroloval" a "kontrola"
- oprava zobrazení menu "faktury" pokud uživatel nemá oprávnění k žádné z částí faktur
- modul "faktury" - přidána možnost úhrady faktury ze seznamu faktur a také možnost hromadné úhrady více vybraných faktur
- moduly "faktury, zálohy, přijaté faktury, interní faktury" - opravena chyba kdy při úhradě faktury byla přepočítána znovu celá faktura, díky tomu mohlo dojít ke změně celkové částky pokud bylo mezitím změněno nastavení zaokrouhlení faktur
- modul "sklad" - změna v práci s aktuálním množstvím na skladě. V přehledu skladu se nyní zobrazuje i mínusový stav položek, který vznikl výdejem do mínusu. V ostatních částech aplikace se stav do mínusu nezobrazuje.
- hromadné stažení PDF dokladů je doplněno kromě ZIP souboru také o stažení do jednoho PDF souboru pro snažší hromadný tisk
- modul "doprava" - export souborů pro PPL a DHL opraven tak aby pracoval správně s dodací adresou


06.02.2022 - 2022V012
- helpdesk - nový modul "Úkoly"
- karta partnera - oprava pole pro zadání IBAN - rozšířeno na správný počet míst
- B2B - oprava chybného zobrazení cen po slevách v kompletním ceníku


04.02.2022 - 2022V010
- helpdesk - rychlé zadání - doplněna pole datum zadání, důležitost, hotovo, veřejné
- helpdesk - rychlé zadání - opraveno vkládání souborů


27.01.2022 - 2022V009
- Při vložení položky do faktury, zakázky, nabídky, dodacího listu, který je v eurech se vložená cena z vlastního ceníku přepočte ještě jednou kurzem - opraveno.23.01.2022 - 2022V008
- faktury vydané - doplněn export do účetnictví Stereo ve formátu CSV.

19.01.2022 - 2022V007
- číselník eshopů - přidána možnost nastavení variabilního symbolu vytvořené faktury shodného s číslem zakázky
- "pobočka" na dokladech nahrazena "Dodací adresa"
- zakázky - při vytvoření faktury má zakázka automaticky nastaven stav "Hotovo"
- opravy exportů DHL a PPL
- doplněn export pro ParcelShop


16.01.2022 - 2022V006
- modul doprava - doplněn export pro DHL a PPL
- zakázky - při vytváření faktury ze zakázky je automaticky vytvořen dodací list a tento pak vložen do modulu "doprava" kde je vytvořena nová doprava odpovídajícího typu (podle zakázky)
- typy dopravy - je zde možnost vypnutí automatického vkládání dodacího listu do dopravy
- číselník eshopů - přidána možnost vypnutí odesílání potvrzení o stažení zakázky zpět na eshop
- v nastavení parametrů přibyla možnost zapnutí / vypnutí automatického vytváření dodacích listů ze zakázky při vytvoření faktury


06.01.2022 - 2022V003
- oprava chyby tisku QR kódu
- změna polohy QR kódu na faktuře - do stejného řádku jako razítko
- doplněna možnost kopírování faktur. Pokud se kopíruje faktura s vazbou na sklad, jsou znovu provedeny i výdeje / příjmy03.01.2021 - 2022V002
- nabídky - centrální hledání nyní hledá i podle polí "vaše značka", "naše značka"

02.01.2021 - 2022V001
- Sklad - oprava generování tiskové sestavy „Obrat obchodních partnerů - celkem" do XLS a CSV. V případě zakliknutí "Seskupit podle PSČ a položek ceníku" končila s chybou.
- Sklad - tisková sestava „Obrat na skladových kartách“ rozšířena o možnost filtrování podle kódů položek
- V editaci dokladu je nyní zobrazena karta dokladu a pod ní zbývající záložky - Faktury, Dodací listy, Zakázky, Nabídky, Objednávky, Příjem a výdej na sklad, Pokladna, Helpdesk, Doprava
- Všechny moduly programu - přidána možnost hromadného výběru dokladů a záznamů pro další hromadné akce. Ve všech evidencích je možnost hromadného mazání, další volby pro hromadné akce budou přibývat
- Uživatelé - přístupové práva - oprava chyby, kdy nešlo přidělovat najednou práva konkrétnímu modulu, ale vždy jen všem modulům najednou
- Faktura vydaná, zálohová, opravný daňový doklad - oprava chyby kdy se nezobrazovaly všechny účty, které měly zobrazení povolené
- Zakázky - přidána možnost hromadného vystavení faktur k vybraným zakázkám
- Faktury vydané, zálohové, interní doklady - přidána hromadné akce - stažení PDF dokladů
- Faktury vydané, zálohové, interní doklady, zakázky, nabídky, dodací listy, objednávky - přidána hromadná akce pro zamknutí a odemknutí dokladů
- Faktury přijaté - přidáno zobrazení spárovaných dokladů
- Faktury vydané, zálohové, interní doklady, zakázky, nabídky, dodací listy, objednávky - přidána možnost tisku, stažení do PDF přímo ze seznamu dokladů
- Faktury vydané - přidána možnost vytvoření opravného dokladu přímo z karty faktury, a také ze seznamu faktur
- Faktury vydané - přidáno tlačítko pro zobrazení rychlého náhledu na obsah faktury přímo ze seznamu faktur
- Kniha partnerů - doplněna možnost kontroly DIČ dle evropského registru VIES


03.12.2021 - 2021V218
- Uživatelé - přidána možnost členění uživatelů do skupin. Jeden uživatel může být ve více skupinách.
- Skupiny uživatelů - na skupině uživatelů je možné nastavit místo, do kterého skupina patří. Míst na jedné skupině může být více.
- Zařízení - pokud je uživatel přiřazen do skupiny, která má přiřazena místa, jsou uživateli zobrazeny pouze ta zařízení, která jsou zařazena do odpovídajícího místa
- Přihlašování - oprava chyby v ukládání přihlášení uživatele, byl odhlašován i přesto že měl zakliknuto "zapamatovat přihlášení"
- Registrace, přihlášení, zapomenuté heslo - tyto formuláře jsou doplněny o technologii Google reCaptcha v3 pro ochranu proti spamu.
- Faktury vydané, zálohové - změna účtu změní i měnu podle toho jakou měnu má účet nastavenu. Změna měny vyvolá změnu na účet, který má vybranou měnu jako výchozí.
- Tabulky jednotlivých evidencí - u každé tabulky je možno nastavit počet řádků na jednu stránku, také je možno vypnout/zapnout automatický přechod na další stránku
- Na všech evidencích kde je tlačítko "Export" do XLS, CSV a XML byl export upraven tak aby výsledný soubor obsahoval jen sloupce, které má uživatel vybrány pro zobrazení.
- Eshopy - práce s eshopy doplněna o export stavů skladů pro SimpleStore
- Eshopy - upraveno zobrazení návratových hodnot z eshopů
- ARES - oprava načítání ulice pokud v daném místě neexistuje, je nahrazena názvem místa
- ARES - opraveno vyplnění státu "Česko"
- Sklad - tisková sestava "Obrat na skladových kartách" nyní umožňuje filtrování podle ceníkových skupin, seskupování podle odběratelů a je možné vypnout tisk cen
- Uživatelé - změna v definici přístupových práv. Přehlednější tabulka s právy, rozdělena a seřazena podle menu programu
- Nastavení - maximální velikost souboru s logem a razítkem je nyní zvýšena z 1MB na 4MB
- Exporty seznamů - upravena funkce v případě počítaných sloupců
- Sestava faktury vydané a zálohové - zvětšen QR kód a přesunut do zápatí faktury, upraven překlad těchto formulářů


27.10.2021 - 2021V198
- Faktury - aktivována možnost vytvoření dodacího listu přímo z faktury
- Faktury, Dodací listy, Objednávky, Zakázky, Nabídky - na PDF dokumenty přidán oddělovač jednotek a množství
- Možnost nastavení generování názvu PDF souborů (název firmy - číslo dokladu, číslo dokladu - název firmy)
- Faktury, zálohové faktury - oprava vzhledu faktur
- Zálohová faktura - vytvořená konečná faktura nyní automaticky obsahuje datum úhrady
- Zálohová faktura - opravena chyba kdy nešla vytvořit exportní faktura
- Ceník - přidána možnost generování EAN13 kódů
- Ceník - přidána tisková sestava pro tisk štítků s EAN kódy


30.09.2021 - 2021V194
- Helpdesk - změna funkce volby "veřejná" u události a řešení události - výchozí stav události je "veřejná" a v tom případě jsou odesílány emaily o změnách ve zpracování události na klienta. Výchozí stav pole "veřejná" u každého řešení je
stejný jaký má aktuálně nadřazená událost.
- Oprava nefunkčních anglických překladů v celé aplikaci
- Doplněn přehled odeslaných emailů v nabídce "Agenda -> Odeslané emaily"
- Intranet Majetek - doplněn o evidenci pohybů majetku při změně umístění
- Vylepšeno ukládání uživatelských filtrů v přehledových tabulkách
- Intranet Místa - rozšíření zadávání adresy a doplněno číslo místa
- Mobilní aplikace - Doprava - přechod na https protokol, oprava chyby ve vytváření faktur


26.08.2021 - 2021V186
- Interní doklady - nově doplněn modul evidence interních účetních dokladů
- Úhrady zálohových faktur - doplněny úhrady zálohových faktur, fungují stejně jako úhrady běžných faktur
- Uhrazené zálohové faktury - lze z nich vytvořit daňový doklad k zaplacené záloze, nebo konečnou fakturu

23.08.2021 - 2021V181
- Banka - nově doplněn import formátu JSON České Spořitelny
- Banka - nový export transakcí do formátu XML - Pohoda
- Emaily - nově je možno zvolit globální emailovou adresu, která bude použita jako odesílatel pro všechny odchozí emaily
- Ceník - ceníková skupina je nyní povinná položka
- Mobilní aplikace "Doprava" - opraveno zobrazení položek u komisních dodacích listů, které ještě nebyly vyfakturovány
- Mobilní aplikace "Doprava" - doplněno zobrazení chybějící částky k hotovostní úhradě
- Evidence klientů a dodavatelů přejmenována na "Adresář"
- Adresář - doplněn import z CSV
- Karta uživatele - doplněno zobrazení historie přihlášení
- Karta uživatele - doplněno zobrazení historie práce uživatele
- Úvodní stránka - zobrazení podlimitních stavů doplněno možnost zobrazení stavů pod požadovaným množstvím
- Historie změn záznamů - opravena chyba vykreslování v případě více záznamů než se vejde na monitor
- Sklad příjemky a výdejky - doplněny tiskové sestavy "Příjemky v období" a "Výdejky v období"
- Položky zpět - příjem z dodacích listů, faktur - oprava chybné prodejní ceny přijatých položek zpět
- Doprava - přidáno pole "datum ukončení" - pokud není vyplněno, vyplní se automaticky aktuálním datumem při ukončení dopravy. Tento datum se pak použije pro příjmy z dopravy do pokladny a pro úhrady dodacích listů a faktur
- Doprava a pokladna - při ukončení dopravy se do pokladny zapíšou příjmy a výdeje s popisem obsahujícím název dopravy. Hotovost zúčtoval je nyní vyplněno podle aktuálního uživatele kdo dopravu uzavřel.
- Zakázky - úkoly - k úkolu je možné přidat "podúkoly". Pak je hlavní úkol modře podbarven a jsou do něj sčítány hodiny podúkolů
- Zakázky - úkoly - hodiny již nejsou počítány z rozdílu začátku a konce úkolu při zadání, protože úkol má začátek a konec, které tvoří obdbobí, v kterém může být úkol splněn.
- Seznamy v dokladech (např. položky faktury, položky dodacího listu apod.) - zrušeno zobrazení čtyř sloupců vytvořeno, vytvořil, změněno, změnil. Místo zobrazení ve sloupcích jsou tyto údaje zobrazeny v bublině po najetí na tlačítko pro zobrazení historie změn.
- Seznamy - nyní zobrazují komponentu se stránkováním a počtem záznamů i když je k dispozici jen jedna stránka. Je to užitečné pro získání počtu zobrazených záznamů například při filtraci, pokud jich je méně než na jednu stránku.

15.07.2021 - 2021V160
- zobrazení historie změn záznamu je dostupné ve všech částech systému
- do zobrazení historie změn záznamu bylo přidáno pole "zdroj změny", které obsahuje název modulu a funkce, z které byla změna vyvolána
- pokladna - rychlé součty v horním řádku nyní reagují na aktuálně nastavený filtr
- pokladna - tisk pokladní knihy doplněn o zohlednění počátečního stavu (pokud není zvolen tisk s filtrem dle zadaného textu)
- úhrady dodacích listů se nyní aktualizují do vydané faktury při kliknutí na tlačítko pro vytvoření faktury
- mobilní aplikace "Doprava" je upravena pro práci s částečnými úhradami dodacích listů, zapsaných před vložením dodacího listu do dopravy
- Helpdesk - z nabídky pracovníků v editaci události jsou nyní vyloučeni neaktivní pracovníci
- Helpdesk - oprava emailové adresy, která je použita jako odesílatel v odpovědi na příchozí požadavky do helpdesku
- Sklad - opravena aktualizace poslední nákupní ceny v ceníku tak aby se v případě výdeje do mínusu nenastavovala nulová
- Sklad - aktualizována a optimalizována práce se skladovými ceny evidovanými formou váženého aritmetického průměru
- Půjčovna - rezervace majetku nyní není možná pokud je majetek v jednom ze stavů "vypůjčeno", "vyřazeno" nebo "oprava"


11.07.2021 - 2021V150
- aktivováno API pro mobilní aplikaci "Expedice"
- nový modul "Expedice" je připraven k práci
- nová mobilní aplikace "Expedice" pro Android je zatím dostupná v testovacím provozu pro vybrané uživatele
- nová tisková sestava "Přehled zakázek podle středisek"
- v zakázkách je nyní možno zvolit "středisko" u prodejních položek, nákladových položek a práce. Toto navazuje na výše uvedenou tiskovou sestavu, která s členěním obsahu zakázky na střediska počítá.
- hromadné emaily - oprava vkládání skupin adres odběratelů
- mobilní aplikace "Doprava" - opraveno vytváření faktur z dodacích listů v komisi. Z takových dodacích listů se faktury vytvářet nemají.
- opravena chyba zpracování obrázků typu TIF při jejich vložení k dokladu
- opraven import csv souborů tak aby v případě vázaných tabulek správně zpracoval hodnoty z více sloupců (faktury vydané a odběratelé)
- u nákladových položek zakázek je nyní možno vybrat přijatou fakturu, která je k této nákladové položce přiřazena.
- v tiskové sestavě "Přehled zakázek podle středisek" se pak u nákladových položek tiskne číslo faktury, datum dph a dodavatel na základě vybrané přijaté faktury.
- při vkládání nového dodacího listu do dopravy se v rozbalovacím seznamu s dostupnými dodacími listy nezobrazují dodací listy již vložené do jiné dopravy ani když ještě nejsou ukončeny.
- import zakázek z eshopu 2HCS 3.0 řeší nově vyhledávání a případný zápis nového odběratele podle ref. čísla, poté podle IČ a jako poslední podle názvu odběratele
- import zakázek z eshopu 2HCS 3.0 - telefon a email zákazníka se zapisuje i do hlavní karty odběratele
- dodací list - opraveno odskočení datumu vystavení na nový řádek
- dodací list - přidána možnost zapnutí řazení položek na dodacím listu podle výchozího umístění z číselníku položek
- dodací list - řazení podle výchozího umístění z číselníku položek má přednost před položkami bez umístění. Položky bez umístění mají přednost před pořadím definovaným skupinou.
- rychlé součty v evidenci faktur vydaných, zálohových a přijatých nyní zohledňují aktuálně nastavený filtr.
- tisková sestava "Obrat obchodních partnerů - celkem" z přehledu skladu nyní bere při výpočtu zisku ohled i na položky zpět v dodacích listech a fakturách


15.06.2021 - 2021V140
- sestava pohybů na skladových kartách zjednodušena a optimalizována
- opravená práce s kontaktními osobami tak aby s při odesílání dokladu emailem použily všechny povolené kontakty i v případě, že je nebo není vybrána pobočka
- nově je při vytvoření faktury vydané, zálohové a přijaté kontrolována a vyžadována jedinečnost číslování dokladu
- v tištěné příjemce je přidáno zobrazení nákupní ceny a kurzu cizí měny pokud je kurz různý od 1
- výběr číselných řad faktur je nyní seřazen podle abecedy (dříve byl jen podle toho jestli byla číselná řada nastavena jako výchozí).
- kniha faktur vydaných nyní použije filtr "částka od" jen pokud je zadaná hodnota různá od 0
- dokončení registrace do systému nyní vyžaduje potvrzení přijetí emailu na adresu zadanou při registraci. Bez kliknutí na aktivační odkaz v emailu není možné první přihlášení
- opraveny chybějící překlady
- v informačním panelu na úvodní obrazovce jsou doplněny zobrazené informace o expiraci licence, podpory a o využití limitů prostoru a počtu záznamů
- k odesílání emailů nyní aplikace využívá SMTP server uživatele. Aby bylo možné emaily odesílat, je potřeba v nastavení programu doplnit údaje pro SMTP server

26.05.2021 - 2021V131
- podpora PHP7.4 (upgrade mpdf 8.x)
- B2B - úvodní stránka obchodníka s výběrem firem nyní obsahuje i stránkování, aby při větším množství přiřazených odběratelů netrvalo načítání příliš dlouho
- v celém systému doplněny exporty aktuálně viditelných dat do formátů CSV, XML, XLS. Tyto exporty respektují aktuálně nastavený filtr a řazení
- doplněno vyhledávání podle obsahu dokladů pro moduly: faktury vydané, přijaté, zálohové, dodací listy, objednávky, zakázky, nabídky
- opraveno listování kolečkem myši v seznamech kdy při nastaveném předdefinovaném filtru
- do zakázek přidána možnost objednat pouze nákladové položky nebo pouze prodejní položky
- kniha faktur vydaných umožňuje filtrování podle fakturované částky
- při vytvoření dodacího listu z výdejky přidána vazba na fakturu vydanou, pokud již byla u výdejky předtím vytvořena
- opravena chyba kdy při úpravě ceny příjemky mohla být chybně přepočítána faktura vydaná, která obsahovala upravovanou položku příjemky
- na kartu položky a kartu partnera přidána záložka "statistika", která zobrazuje ve formě grafu vývoj nákupní ceny a obratů.
- úhrady faktur a dodacích listů jsou nyní propojeny. Pokud uhradím dodací list a existuje k němu faktura, je uhrazena i faktura a naopak.
- oprava úhrady dodacích listů kdy při neexistující faktuře dodací list nešel uhradit (chyba z verze 2021V130)
- doplněn výpočet zisku na jednotlivých položkách faktury při vytvoření faktury z dodacího listu
- opravena editace oprávnění přístupu k firmě v kartě uživatele
- vypnuto stránkování při výběru položek ve vytváření zakázky z nabídky
- nový modul "Hromadné emaily" pro hromadné rozesílání emailů zákazníkům, zaměstnancům
- doplněn číselník skupin partnerů, který má využití při hromadném rozesílání emailů
- nový modul "Oznámení" pro zobrazení důležitých informací uživatelům aplikace v rámci firmy
- přidána kontrola duplicitu číslování faktur, při zjištění že bylo zadáno již existující číslo faktury je vyvoláno upozornění a formulář není uložen
- výběr číselných řad faktur je seřazen podle názevu2021V057
- Výchozí filtry podle stavů záznamů - přidány nově filtry podle stavů záznamů pro všechny evidence
- Opravena rychlost vytváření nového dodacího listu
- Výměna funkce ArrayHash() za array(), protože ArrayHash vykazovalo nestandardní chování

2021V045
- Uživatelé - nově možnost kopírování nastavení mezi jednotlivými uživateli

2021V042
- Historie změn záznamů - nově je u každého záznamu možnost zobrazit historii změn
- Intranet - doplněna evidence docházky zaměstnanců a související tiskové sestavy
- Intranet - evidence zakázek, která je propojena s docházkou zaměstnanců

2021V039
- Faktury a dodací listy - přidána možnost zapnout seskupování položek dokladů se stejným názvem, jednotkami a cenou za kus.
- B2B - oprava zpracování prodejní ceny v případě individuální slevy a zároveň slevy na skupině zboží

2021V038
- Helpdesk - oprava odesílání emailů jak z veřejné části tak z interní

2021V037
- Číslování dokladů a záznamů - při přechodu na nový rok se nyní nenulují číselné řady dokladů, které nemají použitu proměnnou pro rok (2R) nebo (4R)
- Typy úhrad - doplněna volba "nevytvářet fakturu z dodacího listu". Pokud je u daného typu úhrady zvoleno, nebudou z dodacího listu vytvářeny faktury.
- Kniha dodacích listů - doplněn tisk poznámky a čísla faktury, pokud je vytvořena
- Číselník položek - definitivní verze nastavení neaktivních položek v ceníku
- Číselník položek a údržba data - přidána možnost aktualizovat nákupní cenu v dokladech, kde je nákupní cena položky nulová
- Uživatelé - do přehledu uživatelů doplněno pole "Vlastní firma", které zobrazuje firmu, ve které byl uživatel vytvořen a v které je možné upravovat jeho údaje.
- Uživatelé - upravena editace uživatele firmy. Pokud je vlastní firma uživatele jiná než aktuálně zvolená, pak lze upravovat pouze přiřazenou skupinu oprávnění uživatele. Ostatní údaje je potřeba upravovat ve vlastní firmě uživatele.

2021V003
- Klienti a dodavatelé - doplěno pole "výrobce"
- Číselník položek - doplněno pole "výrobce"
- Číselník položek - doplněna možnost nastavení neaktivních položek v ceníku podle definovaných podmínek.
- nastavení tabulek - pokud je v systému přidán nový sloupec, objeví se tento sloupec na předdefinovaném místě (dříve bylo nutné resetovat nastavení tabulky)
- Přehled skladu - tisková sestava "Prodeje za období" doplněna o filtr podle výrobce. Dále je doplněna možnost netisknout ceny. Také je možné seskupit tisk podle odběratelů.
- Fyzická inventura - prodejní ceny výdejek vytvořených z inventurních rozdílů jsou nyní rovné skladovým cenám
- Sklad - výdej - opravena chyba kdy se při výdeji nulovala poslední nákupní cena uložená v číselníku položek

2021V002
- údržba - doplněna volba pro aktualizaci datumu úhrady faktur. U dokladů, které nemají datum úhrady vyplněn se provede součet plateb a pokud je rozdíl oproti fakturované částce menší než 1, doplní se datum úhrady podle poslední platby
- kniha faktur vydaných - volba "min. rozdíl" upravena ať se nepočítá ze zaokrouhlených částek, ale z oříznutých dolů. Zaokrouhlené částky faktury a úhrady totiž mohly dát korunový rozdíl i když korunový nebyl.
- B2B - náhledový obrázek má velikost omezenou již na serveru, uživatelům se bude stránka načítat rychleji
2021V001
- doprava - opravena chyba kdy při přerušení odesílání dodacího listu a následném novém odeslání byly položky zpět na dodacím listu zdvojeny

Kategorie

Blog Blog(24) Faktury Faktury(3) Helpdesk a všeználek Helpdesk a všeználek(2) Obecné Obecné(3) Objednávky Objednávky(0) Sklad Sklad(1) Zakázky Zakázky(0)

Oblíbené články

12. květen 2021
Aktuální stav serveru
5. říjen 2020
Novinky, změny a opravy
25. březen 2020
Novinky, změny a opravy
24. únor 2020
Novinky, změny a opravy

Oblíbené značky

Blog jen tak Blog jen tak faktury faktury Návody Návody Popis funkcí Popis funkcí

Poslední komentáře